Hotline hỗ trợ:

0798725999

TỪ NGÀY 1-10: BHXH TP.BIÊN HÒA CHÍNH THỨC SÁP NHẬP VỀ BHXH TỈNH

* Xin bà cho biết đôi nét về Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ?

- Mục đích của đề án này nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH, đảm bảo thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

* Theo chủ trương này, cơ quan BHXH Biên Hòa sẽ sáp nhập vào BHXH tỉnh, cụ thể sẽ có những thay đổi nào, thưa bà?

- Kể từ ngày 1-10, BHXH tỉnh Đồng Nai thực hiện giảm 1 đầu mối BHXH TP.Biên Hòa sáp nhập vào BHXH tỉnh. Theo đó sẽ giảm Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính BHXH Biên Hòa để sáp nhập vào văn phòng thuộc BHXH tỉnh; thay đổi tên Phòng Khai thác và thu nợ thành Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng... Việc giải quyết thủ tục hành chính trước đây ở BHXH TP.Biên Hòa sẽ được thực hiện tại trụ sở BHXH tỉnh tại địa chỉ 219 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa).

* Khi cơ quan BHXH cấp huyện sáp nhập với cấp tỉnh sẽ có những thuận lợi gì, thưa bà?

- Khi cơ quan BHXH cấp huyện sáp nhập với cơ quan BHXH cấp tỉnh sẽ có một đội ngũ công chức, viên chức đồng đều về trình độ đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn của ngành và của địa phương; viên chức trẻ chiếm đa số nên việc tiếp cận công nghệ thông tin ngày càng nhạy bén hơn trong công việc. Do đó, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành phố đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH; tăng biên chế bộ phận trực tiếp phục vụ nhân dân, giảm biên chế bộ phận gián tiếp; nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người lao động và nhân dân.

* TP.Biên Hòa là địa phương có đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế  đông nhất tỉnh, khi thực hiện sáp nhập BHXH Biên Hòa vào BHXH tỉnh, người dân lo ngại việc giải quyết chế độ sẽ bị ảnh hưởng, ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?

Từ ngày 1-10, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội TP.Biên Hòa
Từ ngày 1-10, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội TP.Biên Hòa. Ảnh: K. Liễu

- Kế hoạch của BHXH tỉnh trong việc thực hiện đề án cũng đã cụ thể và nghiêm túc tổ chức thực hiện việc sáp nhập. Vì vậy, việc thực hiện sắp xếp bộ máy không ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao của đơn vị; không ảnh hưởng đến việc phục vụ người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Vì thế, người lao động an tâm trong việc giải quyết chế độ, cơ quan BHXH tỉnh phục vụ  kịp thời, đúng quy định.

* BHXH tỉnh đã có những giải pháp gì để chuẩn bị cho việc sáp nhập không ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục của người dân, thưa bà?

- Căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của BHXH Việt Nam; lãnh đạo, cấp ủy BHXH tỉnh đã xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chủ động thực hiện bàn giao từ BHXH TP.Biên Hòa về BHXH tỉnh; tăng cường công nghệ thông tin sắp xếp chuyển giao quyền khai thác, sử dụng các chức năng và bổ sung thêm các tài khoản mới để truy cập, khai thác các phần mềm nghiệp vụ chuyển đổi tự động dữ liệu của các phần mềm nghiệp vụ đang quản lý (phần mềm thu và quản lý sổ - thẻ, phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm kế toán tập trung, phần mềm quản lý văn bản và điều hành…) đảm bảo việc sáp nhập không ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục liên quan đến BHXH của người dân.

* Xin cảm ơn bà!

Theo Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giai đoạn 2021-2025 tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH cấp tỉnh; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015.
Tin liên quan

TỪ NGÀY 1-10: BHXH TP.BIÊN HÒA CHÍNH THỨC SÁP NHẬP VỀ BHXH TỈNH

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0798725999